This is a photo of mine

Karol Kołodziej

Professor of Physics
Institute of Physics
Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry
University of Silesia

Address:
ul. Uniwersytecka 4
PL-40007 Katowice
Poland

E-mail:
karol.kolodziej@us.edu.pl

Telephone:
+48 32 3591834
Fax:
+48 32 2588431
Office:
room 526
ul. Uniwersytecka 4


Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za poparcie w wyborach dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ. Postaram się nie zawieść zaufania.

Karol Kołodziej


Research interests

Theoretical elementary particle physics; Monte Carlo simulations of reactions with multiparticle final states at colliders; development of automatic computational tools for such reactions; calculation of radiative corrections to electroweak processes, in particular with heavy, unstable intermediate states.


Current teaching